lotnisko.org@gmail.com

Lotnisko Gdańsk parking

Lotnisko oferuje podróżnym cztery parkingi.

Parking fioletowy „Kiss&Fly” przeznaczony jest dla krótkich postojów (do 10 min bezpłatnie).

Parking czerwony to parking krótkoterminowy.

Parking zielony to parking średnioterminowy.

Parking niebieski-długoterminowy.